energy through nature

Logo Terdaftar / Registered Logo

Adalah dimaklumkan iaitu logo Kofi 29 adalah terdaftar dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia.  Ianya berdaftar di bawah Akta Tanda Niaga 1976 dan Peraturan Tanda Niaga 1997. Oleh itu sebarang penggunaan logo tersebut tanpa kebenaran yang empunya hak adalah salah di sisi undang-undang Malaysia. Pemilik logo berhak mengambil tindakan undang-undang kepada sesiapa yang menggunakan logo ini

Logo Terdaftar / Registered Logo Read More »