News

Maldives Authorized Distributor

We are  pleased to announce thatClick Maldives Pvt Ltd (C-03/2004) represented by Mr Mohamed Zahir, has been appointed as our Authorized distributor in the Maldives. The office address is as belowM. Diamond ValleyMajeedhee MaguMalé CityMaafannuMaldives+9603305005, +9607772472 People in Maldives are advised to buy Kofi 29 from Click Maldives Pvt Ltd.

Kofi 29 Di Lembah Klang / Kofi 29 In Klang Valley

Berikut ialah senarai kedai yang menjual Kofi 29 di kawasan Lembah Klang Followings are the list of shops selling Kofi 29 around Klang Valley. Kuala Lumpur Susanti Enterprise13-0-3 Jalan 2/11A, Taman Bukit Angkasa, Pantai Dalam, 50200 Kuala Lumpur. [014 658 9877] Pasar Mini MakmurPPRT, Pantai Dalam, Kuala  Lumpur  [017 625 7800] Poklee PTD TradingPPRT Panyai …

Kofi 29 Di Lembah Klang / Kofi 29 In Klang Valley Read More »

Kofi 29 New Box / Kotak Baru Kofi 29

We would like to inform that we have changed the box design of Kofi 29. The new box has better security features to prevent fake products.  Kami ingin memaklumkan iaitu kami telah menukarkan desain kotak Kofi 29. Kotak baru ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik untuk mencegah produk tiruan.

Logo Terdaftar / Registered Logo

Adalah dimaklumkan iaitu logo Kofi 29 adalah terdaftar dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia.  Ianya berdaftar di bawah Akta Tanda Niaga 1976 dan Peraturan Tanda Niaga 1997. Oleh itu sebarang penggunaan logo tersebut tanpa kebenaran yang empunya hak adalah salah di sisi undang-undang Malaysia. Pemilik logo berhak mengambil tindakan undang-undang kepada sesiapa yang menggunakan logo ini …

Logo Terdaftar / Registered Logo Read More »