Pengumuman

Pengumuman

Pengumuman 
Announcement

 

Adalah dimaklumkan bahawa Kofi 29 hanya mengeluarkan 1 produk sahaja iaitu yang berjenama Kofi 29 PLUS. Selain daripada itu adalah bukan keluaran kami. Kami juga tiada menggunakan stiker hologram pada kotak kami. 

This is to inform that Kofi 29 only produces 1 brand that is Kofi 29 PLUS. Other than that are not produced by us. Further, we also do not use hologram sticker on our box. 

 

 

 

 

 

 

PESISIR HEALTH AND BEAUTY PRODUCTS (SA0210913-H)

Website and Corporate Identity Designed by WizanZaini.